tocTable of Contents
clearHide
WYDANIE SPECJALNE
nr 12»Solidni pracodawcy

Solidny pracodawca to stabilny pracodawca

Misją IKEA jest tworzenie lepszych warunków codziennego życia dla wielu ludzi. Misja, która kieruje podejmowanymi działaniami na płaszczyźnie biznesowej, ma tak samo duże znaczenie w obszarze dbania o pracowników firmy.
Z ależy nam, aby pracownicy IKEA Retail czuli się bezpiecznie i mieli możliwość rozwoju. W IKEA chcemy tworzyć przyjazne miejsce pracy i poczucie wspólnoty, które oznacza, że każdy z nas jest ważny, głos każdego jest słyszany i wkład każdego się liczy. Ale jak realizować tę misję w czasie pandemii? Z badań wewnętrznych wiemy, że to, co pracownicy cenią sobie w IKEA jako pracodawcy najbardziej, to...