tocTable of Contents
clearHide
WYDANIE SPECJALNE
nr 12»Solidni pracodawcy

Głos pracowników ma znaczenie!

Proszę powiedzieć, jakimi wartościami kierują się Państwo, planując firmową politykę personalną? W Selenie cenimy przedsiębiorczość i zaangażowanie pracowników, a także ich aktywny udział w tworzeniu najlepszych praktyk. Łączą nas wspólne wartości: satysfakcja użytkownika, innowacyjność, odpowiedzialność, przywództwo i prostota. Kluczowy jest dla nas szacunek. W Selenie bardzo dużą uwagę zwracamy...