close
SCRIPTOO
AppINFOR PLINSTALL
tocTable of Contents
clearHide
PO GODZINACH
nr 3»Personel i Zarządzanie

Do mission statements matter any longer?

Misja firmy jest to krótkie oświadczenie, które określa działalność przedsiębiorstwa, jego cele oraz podejście do osiągania założonych celów. Z kolei wizja firmy dodatkowo uszczegóławia pożądaną przyszłą pozycję danej organizacji. Zarówno elementy misji firmy, jak i jej wizji są często łączone w celu określenia celów oraz wartości danej organizacji.
A mission statement is a short statement which defines the company's business, its aims and its approach to reach established objectives. A vision statement also describes the desired future position of the firm. Elements of both mission as well as vision statements are often combined to provide a declaration of a given company's purposes, goals and values. The mission statement is not the same...

  • Aneta Szafraniec
    AuthorAneta Szafraniec
    Doświadczona lektorka języka angielskiego, w tym biznesowego. Tłumaczka, autorka materiałów dydaktycznych z języka angielskiego, certyfikowany trener biznesu (umiejętności miękkie). Współpracuje z korporacjami jako lektorka Business English w ramach kursów in-company Lang LTC.