close
SCRIPTOO
AppINFOR PLINSTALL
tocTable of Contents
clearHide
nr 3»Personel i Zarządzanie

Hybrydowo, czyli jak?

Jeszcze do niedawna organizacje prowadziły ożywioną dyskusję na temat zasadności wdrażania pracy zdalnej czy hybrydowej, a jednocześnie borykały się z małą elastycznością stylu pracy. Większość firm preferowała szkolenia stacjonarne, ale rzadko kiedy obserwowała po ich realizacji zmiany na poziomie zachowań czy postaw pracowników. Wystarczył jeden rok, aby we wspólnym, globalnym eksperymencie, otworzyć się na to, co nowe i sprawdzać różne podejścia, zarówno w zakresie nowego stylu pracy, jak i projektowania procesów rozwojowych w organizacjach.
Jednym z efektów pandemii jest globalna zmiana w stylu pracy. Niewątpliwie pandemia przyczyniła się do wdrażania pracy zdalnej i hybrydowej w polskich firmach. W obszarze szkoleń i rozwoju stało się podobnie, z tą jednak różnicą, że łączenie uczenia zdalnego ze stacjonarnym miało na świecie wieloletnią, sprawdzoną historię i uznawane jest za bardziej efektywne niż stosowanie tych metod osobno. W...