close
SCRIPTOO
AppINFOR PLINSTALL
tocTable of Contents
clearHide
nr 3»Personel i Zarządzanie

Praca w trybie alertu

Utrzymanie wysokiego poziomu efektywności i zaangażowania osób pracujących zdalnie spędza sen z powiek wielu menedżerom. To oczywiste, że w covidowej rzeczywistości wysoka motywacja pracowników jest kluczowa w budowaniu przewag konkurencyjnych i realizacji celów biznesowych. Dziś nikt nie zastanawia się, czy trzeba wspierać pracowników, dziś każdy szuka odpowiedzi na pytanie – jak to robić skutecznie?
Poczucie odpowiedzialności, sprawczości i kontroli, a także swoboda działania, rozwoju umiejętności oraz perspektywa awansu to kluczowe czynniki budujące motywację wewnętrzną. Osoby zmotywowane wewnętrznie podejmują działania z własnej inicjatywy, są zadowolone z samego faktu wykonania danej czynności lub jej pozytywnego skutku. Profity materialne nie stanowią dla nich motoru napędowego. Napędza...

  • Edyta Goryszewska-Szumska
    AuthorEdyta Goryszewska-Szumska
    Dyrektor HR MyBenefit. Menedżer HR z ponad 20-letnim doświadczeniem w zarządzaniu. Trener, coach kariery, certyfikowany coach Facet 5, Extended DISC, FRIS. Laureatka nagrody Dyrektor HRoku oraz Osobowość Roku.