close
SCRIPTOO
AppINFOR PLINSTALL
tocTable of Contents
clearHide
ZARZĄDZANIE
nr 3»Personel i Zarządzanie

Eksperyment wskaże ci drogę

Większość poradników dla menedżerów bazuje na osobistych doświadczeniach autorów. Takie jednostkowe przykłady nie mogą jednak zgodnie z warunkami rzetelnej wiedzy naukowej stanowić uniwersalnych wytycznych z powodzeniem zastosowanych w każdych okolicznościach. Inaczej rzecz się ma z ekspetymentami z dziedziny psychologii społecznej. W jaki sposób można je wykorzystać, pokazując ich praktyczne i ponadindywidualne implikacje dla pracy każdego menedżera?
W artykule przedstawię trzy badania, które zostały uznane w kręgu naukowym za jedne z najważniejszych i przełomowych1. Są one niezwykle ciekawą i przydatną inspiracją dla każdego szefa. Dysonans poznawczy Badania przeprowadzone na początku lat 50. XX wieku wykazały, że w niektórych przypadkach, kiedy zachowanie człowieka jest sprzeczne z jego przekonaniami, ludzie potrafią modyfikować swoje...

  • Marek Gliwny
    AuthorMarek Gliwny
    Partner zarządzający Talents Development. Psycholog i praktyk biznesu z 20-letnim doświadczeniem zawodowym. Wykładowca i mentor. Posiada tytuł MBA US i Manchester Metropolitan University.