close
SCRIPTOO
AppINFOR PLINSTALL
tocTable of Contents
clearHide
nr 3»Personel i Zarządzanie

Strategie na niepewne czasy

Rok 2021 będzie czasem odbudowy gospodarki i oczekiwanego powrotu do normalności. Pracodawcy i pracownicy liczą, że zagrożenia związane z pandemią wkrótce zostaną wyeliminowane, co przełoży się na całkowite zniesienie obostrzeń i wzrost aktywności firm na rynku. Mimo że sytuacja, w jakiej znajdują się organizacje, jest silnie uzależniona od branży ich działalności, to pracodawcy mają w planach rekrutacje. O podwyżkę wynagrodzenia będzie trudniej, lecz firmy wciąż będą odpowiadać na presję płacową wywieraną przez najlepszych specjalistów posiadających cenne i pożądane na rynku kompetencje.
W minionym roku podwyżki wynagrodzenia doświadczył co drugi specjalista i menedżer, a niemal co dziesiąty musiał zaakceptować niższą płacę. W wielu branżach i obszarach specjalizacyjnych kandydaci będą wywierać mniejszą presję płacową na pracodawcach, w podejmowanych decyzjach zawodowych silniej kierując się możliwościami rozwoju, stabilnością zatrudnienia i środowiskiem pracy sprzyjającym...