close
SCRIPTOO
AppINFOR PLINSTALL
tocTable of Contents
clearHide
nr 3»Prawo pracy i wynagrodzenia w praktyce kadrowej nr 8

Prawo pracy i wynagrodzenia w praktyce kadrowej nr 8

I. UMOWY O DZIEŁO Informacje o umowie o dzieło zawartej po 31 grudnia 2020 r. płatnik składek i osoba fizyczna zlecająca dzieło mają obowiązek przekazać do ZUS w ciągu 7 dni od dnia jej zawarcia, na specjalnym formularzu RUD (zgłoszenie umowy o dzieło). Do ZUS przekazywane są m.in. dane stron umowy o dzieło, data jej zawarcia oraz wskazywany jest przedmiot umowy o dzieło. Nie podaje się jednak...