close
SCRIPTOO
AppINFOR PLINSTALL
tocTable of Contents
clearHide
WYDANIE SPECJALNE
nr 3»Dajemy radę

O ludzi i technologię trzeba dbać tak samo

Rozmowa z Dorotą Dublanką, dyrektorem zarządzającym i dyrektorem Departamentu Zasobów Ludzkich i Organizacji w Krajowej Izbie Rozliczeniowej, o znaczeniu cyfryzacji w procesie dostosowywania się do zmian
Ostatni rok w życiu każdej firmy był w jakiś sposób wyjątkowy. Przede wszystkim na każdym szczeblu zarządczym został zdominowany przez konieczność szybkiego reagowania na zmieniające się warunki związane z zagrożeniem pandemicznym. Czy mogłaby Pani podzielić się z nami swoimi doświadczeniami i obserwacjami z tego okresu? Epidemiolodzy od wielu lat mówili o rosnącym zagrożeniu pandemią, ale nikt...