close
SCRIPTOO
AppINFOR PLINSTALL
tocTable of Contents
clearHide
nr 3»e-tygodnik Personel i Zarządzanie nr 10

E-tygodnik Personel i Zarządzanie nr 10

Inkluzywne miejsce pracy – czyli jakie? Dyskryminacja to zjawisko polegające na niesprawiedliwym i nieobiektywnym różnicowaniu ludzi, ze względu na ich osobistą cechę. Każdy pracodawca jest zobowiązany do zachowania standardu równego traktowania, wyznaczonego przez Konstytucję Rzeczpospolitej Polskiej, która w art. 32 stanowi, że wszyscy są równi wobec prawa. Jak więc stworzyć miejsce pracy wolne...