tocTable of Contents
clearHide
nr 2»Personel i Zarządzanie

BHP pracy zdalnej i hybrydowej

Praca zdalna i hybrydowa nie doczekały się jeszcze precyzyjnej definicji i uregulowań w Kodeksie pracy, mimo że od prawie roku ich funkcjonowanie w firmach jest stałą praktyką. W związku z tym pracodawcy muszą spełnić konkretne obowiązki w obszarze BHP, co wcale nie jest takie proste. Z jakiego powodu?
W obecnym stanie prawnym nie istnieje definicja zarówno pracy zdalnej, jak i hybrydowej. Posiłkujemy się art. 3 tzw. ustawy antycovidowej, który brzmi: „W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, ogłoszonego z powodu COVID-19, oraz w okresie trzech miesięcy po ich odwołaniu, w celu przeciwdziałania COVID-19 pracodawca może polecić pracownikowi wykonywanie, przez...

  • Wojciech Bigaj
    AuthorWojciech Bigaj
    Radca prawny, partner w kancelarii BKB Baran Książek Bigaj, specjalista i wieloletni praktyk z zakresu prawa pracy ze szczególnym uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.
  • Łukasz Łaguna
    AuthorŁukasz Łaguna
    Aplikant adwokacki, Junior Associate w kancelarii BKB Baran Książek Bigaj sp. k. Doktorant w dyscyplinie nauk prawnych w Szkole Doktorskiej Nauk Społecznych UJ. Ekspert z zakresu prawa zatrudnienia oraz rynku pracy.