tocTable of Contents
clearHide
nr 2»Personel i Zarządzanie

Co stanowiło o sile działów HR w czasie ostatnich zmian?

W przeszłości dział HR w firmach często był postrzegany jako strażnik procedur lub lider miękkich inicjatyw, które nie przyczyniają się istotnie do podnoszenia efektywności biznesowej. W 2020 r. nastąpił przełom, a działy personalne zaczęły być postrzegane jako kluczowy interesariusz, realnie wpływający na wiele obszarów funkcjonowania organizacji. Pandemia niewątpliwie dała liderom HR głos i...