tocTable of Contents
clearHide
nr 2»Personel i Zarządzanie

Przyszłość wyznacza kompetencje menedżera

Myślę, że warto naszą rozmowę zacząć od rozróżnienia dwóch ról – menedżera i lidera. Jak Pani definiuje te funkcje? Na to z pozoru proste pytanie można udzielić jedynie wielowymiarowej odpowiedzi. Myślę, że współcześnie rolę menedżera kształtuje nie tylko zakres kompetencji i obowiązków, ale również podejście do człowieka w kontekście jego roli, organizacji i jej celów biznesowych. Dotyczy to...