tocTable of Contents
clearHide
nr 2»Personel i Zarządzanie

Czy działy HR zdały egzamin w czasie pandemii?

Jakie są, Pani zdaniem, najważniejsze wnioski z działania firm w warunkach pandemii? W wielu firmach dużej i średniej wielkości dział HR wspólnie z działem BHP i kadrą zarządzającą dobrze poradził sobie z ustanowieniem nowych formuł pracy, takich jak praca zdalna, i z zapewnieniem bezpieczeństwa tym pracownikom, którzy muszą działać stacjonarnie. Dotyczy to zwłaszcza sektorów produkcji i handlu...