tocTable of Contents
clearHide
TEMAT NUMERU
nr 2»Personel i Zarządzanie

Mierniki celów

Kluczowe wskaźniki efektywności (KPI) to mierzalne wartości, za pomocą których firmy są w stanie monitorować i ocenić skuteczność realizacji działań biznesowych. Mimo wielu korzyści, jakie daje organizacji praca ze wskaźnikami, mogą one wywoływać niechęć wśród pracowników. Jak zatem menedżerowie powinni motywować podwładnych, żeby zechcieli oni „zaprzyjaźnić się” z KPI?
Ważne jest, żeby ustalone KPI były w stanie skutecznie mierzyć rezultaty założonych celów, a umiejętne dobranie odpowiednich wskaźników nie jest wcale łatwe. Przekucie podstawowych założeń strategicznych organizacji na wymierne cele bywa skomplikowanym procesem. I tu trzeba uważać w ustalaniu liczby wskaźników. Nie sztuką jest bowiem wymyślenie kilkudziesięciu ich rodzajów, lecz wyselekcjonowanie...

  • Ilona Olejarz
    AuthorIlona Olejarz
    Specjalista ds. marketingu w firmie HRK. Odpowiada za komunikację zewnętrzną i tworzenie raportów branżowych.