tocTable of Contents
clearHide
TEMAT NUMERU
nr 2»Personel i Zarządzanie

Wartość personelu

Zdajemy sobie sprawę z tego, że nie jesteśmy w stanie zarządzać czymś, czego nie potrafimy zmierzyć. Oznacza to, że bez precyzyjnego pomiaru efektywności pracowników, zespołów i całych jednostek organizacyjnych nie ma możliwości podjęcia systemowych działań ukierunkowanych na podnoszenie tej efektywności. I właśnie tu otwiera się obszar rozważań związanych z kluczowymi wskaźnikami efektywności – KPI (ang. Key Performance Indicators), który staje się, zwłaszcza w obecnych czasach, jednym z najważniejszych wyzwań – także dla zespołów HR.
W zarządzaniu zorientowanym na rezultaty wychodzimy z założenia, że zasadniczym sensem istnienia praktycznie każdej organizacji jest skuteczna realizacja założonych przez nią celów. Kluczową rolę w osiąganiu tych celów odgrywają pracownicy mający różne funkcje. Im bardziej są oni efektywni, tym większe prawdopodobieństwo, że organizacja będzie sprawnie realizowała swoje cele. Oznacza to także, że...

  • Grzegorz Filipowicz
    AuthorGrzegorz Filipowicz
    Ekspert ZZL z 25-letnim doświadczeniem w obszarze rozwoju zawodowego, budowy systemów kompetencji oraz zarządzania efektywnością. Business Partner w ForFuture oraz Asseco Data Systems.