tocTable of Contents
clearHide
ZARZĄDZANIE
nr 2»Personel i Zarządzanie

Człowiek w centrum uwagi

Przywództwo humanocentryczne to pojęcie, które często wybrzmiewało w przestrzeni biznesowej ostatnich miesięcy. Tak jakby świat obudził się i dorósł do nowego typu zarządzania. I czy faktycznie jest to nowy typ, czy może nadano nową nazwę znanej formie? Na czym polega takie przywództwo? Co zmieniło się w czasach pandemii? Na te pytania powinien odpowiedzieć sobie dzisiaj każdy lider, by zyskać świadomość swojej ogromnej roli w działalności zespołu i organizacji.
Doktor Daniel E. Martin, profesor zarządzania, definiuje przywództwo humanocentryczne jako skoncentrowane na człowieku, traktujące priorytetowo ludzi i ich kulturę. Jednak nie chodzi tu o zadowalanie ludzi ani tylko o uczucia. Obejmuje ono współczucie będące umiejętnością bycia wrażliwym na wyzwania, z którymi mierzą się ludzie, reagowania z empatią, a następnie podejmowania działań wspierających...

  • Małgorzata Bieniaszewska
    AuthorMałgorzata Bieniaszewska
    Od 19 lat prowadzi rodzinną firmę MB Pneumatyka, której jest właścicielką. Zasiada w Radzie ds. Przedsiębiorczości przy Prezydencie RP.