tocTable of Contents
clearHide
nr 2»Personel i Zarządzanie

Realne wsparcie w codziennym życiu

Kryzys pandemiczny jest impulsem do przewartościowania portfolio benefitów, które oferują pracodawcy, ale może być też szansą dla dostawców tych rozwiązań. Mogą oni dynamicznie rozwijać ofertę świadczeń pozapłacowych, w większym stopniu zwiększyć ich indywidualizację, zarówno w kontekście pracowników, jak i pracodawców. Skorzystają na tym wszystkie strony.
Epidemia, niestety, nie odpuszcza, przez co mamy kolejne ograniczenia sprawiające, że większość z nas pozostaje w domach, które zmieniają się w lokalne centra dowodzenia, w pełnym tego słowa znaczeniu. Realizujemy w nich potrzeby pracy, zakupów, nauki, aktywności fizycznej, zdrowia, rozrywki. Nowa sytuacja nie oznacza, że dotychczasowe potrzeby wszystkich aktywnych zawodowo zostały zniwelowane....

  • Michał Kowalski
    AuthorMichał Kowalski
    Realizuje strategiczne projekty dla liderów branży medycznej. Doradza zarządom, właścicielom i funduszom inwestycyjnym. Zarządza i rozwija sieci medyczne i ośrodki senioralne w Polsce i Europie.