tocTable of Contents
clearHide
nr 2»Personel i Zarządzanie

Razem, choć osobno

Z wiadomych powodów wirtualny team building jest dziś konieczny. W sytuacji, gdy pracownicy pozostają w domach, a ci, którzy chodzą do biura, nie mogą się gromadzić, nie może być przecież mowy o żadnych imprezach budujących więzi między nimi. Nie zmienia to faktu, że zespoły muszą pozostać skuteczne, w związku z tym jedyną opcją, jaka pozostaje pracodawcy, jest wspieranie ich wirtualnie.
Na początek warto wyjaśnić, czym jest team building i dlaczego nie może być stosowany zamiennie ze słowem integracja, co niestety często się dzieje. Obie formy różnią przede wszystkim cele. Team building to działania służące poprawie jakości wspólnej pracy i zwiększeniu produktywności zespołu. Ich celem jest nauczyć ludzi, jak ze sobą pracować, by praca przebiegała sprawnie i przynosiła efekty....

  • Katarzyna Muzyczyszyn
    AuthorKatarzyna Muzyczyszyn
    Trenerka, mówczyni, przedsiębiorczyni w Grow Outdoor. Wspiera procesy HR w firmach w zakresie rekrutacji, rozwoju i zarządzania kompetencjami pracowników metodologią Facet5, a wyższą kadrę menedżerską w zakresie budowania wizerunku i autoprezentacji.