tocTable of Contents
clearHide
PO GODZINACH
nr 2»Personel i Zarządzanie

Emotional Intelligence in HR

Pojęcie „inteligencja emocjonalna” chociaż pojawiło się już w latach 60. XX wieku, to szeroko znane stało się dopiero w latach 90. Inteligencja emocjonalna (EI) zajmuje się postrzeganiem emocji, wykorzystywaniem i rozumieniem emocji oraz zarządzaniem nimi. Pracownicy o wysokiej inteligencji emocjonalnej łatwo się dostosowują, akceptują częste zmiany i rozwijają się wraz z firmą, stając się ważnym filarem każdego przedsiębiorstwa.W przeszłości dobrym i skutecznym liderem była osoba, która po prostu wydawała polecenia i kontrolowała całokształt funkcjonowania organizacji. W dzisiejszych czasach od liderów oczekuje się motywowania pracowników i tworzenia atmosfery, w której członkowie zespołu czują się komfortowo, a tym samym efektywniej pracują.
ANETA SZARANIEC Doświadczona lektorka języka angielskiego, w tym biznesowego. Tłumaczka, autorka materiałów dydaktycznych z języka angielskiego, certyfikowany trener biznesu (umiejętności miękkie). Współpracuje z korporacjami jako lektorka Business English w ramach kursów in-company Lang LTC. lang@lang.com.pl Emotional intelligence popularised by science journalist Daniel Goleman in his book...