tocTable of Contents
clearHide
nr 2»Prawo pracy i wynagrodzenia w praktyce kadrowej nr 7

Prawo pracy i wynagrodzenia w praktyce kadrowej nr 7

I. PRAWO PRACY Zasady wprowadzenia 12-miesięcznego okresu rozliczeniowego czasu pracy Kodeks pracy umożliwia stosowanie wydłużonych okresów rozliczeniowych. Jest to ułatwienie dla pracodawców, których działalność podlega wahaniom na przykład z powodu nierównomiernie pojawiających się zamówień na ich produkty lub usługi albo z powodu sezonowości prac. Wydłużenie okresów rozliczeniowych może być...