tocTable of Contents
clearHide
nr 2»e-tygodnik Personel i Zarządzanie nr 2

E-tygodnik nr 2

Top Employers Polska 2021! Certyfikat Top Employer Polska 2021 uzyskało 67 organizacji, 2 z nich uczestniczą w badaniu od początku jego istnienia, co oznacza, że otrzymało ten certyfikat po raz 12. 10 organizacji uczestniczyło w tym roku w badaniu po raz pierwszy, a kolejne 25 uczestniczyło w procesie certyfikacji przez minimum 5 lat. 47 organizacji spośród certyfikowanych 67 uzyskało prawo do...