tocTable of Contents
clearHide
nr 2»e-tygodnik Personel i Zarządzanie nr 6

E-tygodnik nr 6

2,5 h dziennie stracone przez smartfony Z raportu Screen Education wynika, że pracownicy spędzają nawet 2,5 godziny dziennie używając smartfonów w trakcie pracy do celów niezwiązanych z ich obowiązkami zawodowymi. Co więcej, już co czwarty pracownik produkcyjny i co dziesiąty biurowy przyznaje, że w miejscu pracy doszło do wypadku w wyniku rozproszenia uwagi przez smartfony. – Ponad połowa osób...