tocTable of Contents
clearHide
ZARZĄDZANIE
nr 2»Personel i Zarządzanie

Zrozumieć biznes

Świadomość biznesowa należy do istotnych kompetencji każdego menedżera. Co ważne, im wyżej w strukturach organizacji, tym jej rola dla sprawnego zarządzania wzrasta. Ostatnio pojawia się w praktyce zarządzania potrzeba rozwijania orientacji biznesowej u pracowników i menedżerów na każdym szczeblu organizacji, a w modelu przywództwa partycypacyjnego kompetencja ta staje się nieodzowna dla osiągania przez organizację efektywności. Czym jest świadomość biznesowa i jak można ją rozwijać?
Według jednej z definicji, świadomość biznesowa (ang. business acumen) to zdolność nieustannego wskazywania i odkrywania możliwości biznesowych, zrozumienia potrzeb biznesowych i priorytetów organizacji oraz ustawicznego poszukiwania metod usprawniających pracę1. Dziś już nie wystarczy ograniczać się w pracy wyłącznie do swojego zakresu obowiązków czy specjalności. Od pracowników organizacja...

  • Marek Gliwny
    AuthorMarek Gliwny
    Partner zarządzający Talents Development. Psycholog i praktyk biznesu z 20-letnim doświadczeniem zawodowym. Wykładowca i mentor. Posiada tytuł MBA US i Manchester Metropolitan University.