close
SCRIPTOO
AppINFOR PLINSTALL
tocTable of Contents
clearHide
PRZEGLĄD MEDIÓW ZAGRANICZNYCH
nr 4»Personel i Zarządzanie

Przegląd mediów zagranicznych

Pandemiczne nadgodziny W artykule „Staff put in seven unpaid hours a week during pandemic” Ashleigh Webber przedstawia wyniki analizy zrealizowanej przez TUC na podstawie badania ONS prowadzonego w miesiącach lipiec-wrzesień 2020 r. Dane pokazały, że ponad 3,3 mln osób (czyli około 12 proc. ludności czynnej zawodowo) pracowało w nieodpłatnych godzinach nadliczbowych. Liczba ta była znacznie...