close
SCRIPTOO
AppINFOR PLINSTALL
tocTable of Contents
clearHide
nr 4»Personel i Zarządzanie

Werbalna szpilka

Słowo „krytyka” zwykle traktowane jest jako surowa lub pejoratywna ocena, która niesie ze sobą negatywne emocje. Osoba słysząca krytyczne uwagi pod swoim adresem, zanim zastanowi się nad sensem komunikatu, przyjmuje postawę obronną, próbuje odeprzeć zarzuty, zakłada złe intencje. Takie same mechanizmy zachowań są powszechne w środowisku pracy. Także w relacji pracowniczej akceptacja czy choćby analiza krytycznych uwag pod swoim adresem, jest nieczęsta. Jednak czy zawsze negatywny komunikat w miejscu pracy jest krzywdzący dla jego adresata?
Z całą pewnością nie. Czasem krytyczne uwagi na temat pracy to nic innego jak obiektywna informacja zwrotna, odzew, recenzja wykonanej pracy czy popularny w korporacyjnym świecie feedback. Ważne, aby nawet ujemna ocena pracy pracownika czy organizacja procesu pracy przez pracodawcę były przekazane w sposób konstruktywny, merytoryczny i z szacunkiem dla odbiorcy komunikatu. Sporadyczne pomyłki,...