close
SCRIPTOO
AppINFOR PLINSTALL
tocTable of Contents
clearHide
nr 4»Personel i Zarządzanie

Potrójna moc oszczędzania

Pracownicze plany kapitałowe (PPK) powoli stają się standardem obowiązującym w każdej firmie. Właśnie ruszył ostatni etap ich wdrożenia. Obejmuje on najmniejszych pracodawców z sektora prywatnego oraz cały sektor publiczny. Czasu na decyzje nie zostało dużo.
N a ostatnim etapie wdrożenia pracowniczych planów kapitałowych do PPK powinien dołączyć sektor publiczny oraz firmy, które nie utworzyły PPK we wcześniejszych etapach wdrażania programu. Ostateczny termin podpisania umowy o zarządzanie PPK dla sektora publicznego minął 26 marca 2021 r., a umowy o prowadzenie PPK minie 10 kwietnia tego roku. Więcej czasu na zawarcie wymienionych umów mają firmy...