close
SCRIPTOO
AppINFOR PLINSTALL
tocTable of Contents
clearHide
nr 4»Personel i Zarządzanie

Zrozumieć istotę zmiany

Mamy za sobą rok doświadczeń w pracy zdalnej. Stała się ona testem na skalę masową, nie tylko nowego modelu pracy, ale także prowadzenia szkoleń i edukacji w ogóle. Ograniczenia w kontaktach interpersonalnych wymusiły na firmach rezygnację ze szkoleń stacjonarnych. Boom na szkolenia zdalne stał się koniecznością w dzisiejszych realiach, nie pozbawiony jest jednak błędów. Jakich?
Sytuacja pokazała, że szkolenia są bardzo ważne w organizacjach w sytuacji zmiany, pracownicy potrzebują wiedzy, jak pracować w warunkach home office, a kierownicy – jak zarządzać zespołami wirtualnymi. Podobna sytuacja dotknęła cały sektor szkoleń biznesowych. Wielu szkoleniowców zostało postawionych przed wyborem przejścia na szkolenia zdalne lub zamknięcia działalności. Z jednej strony...

  • dr Agnieszka Twaróg-Kanus
    Authordr Agnieszka Twaróg-Kanus
    Oligofrenopedagog, coach, tutor, mentor w edukacji. Pracownik Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej.
  • dr Sylwester Pietrzyk
    Authordr Sylwester Pietrzyk
    Mentor, coach, certyfikowany trener i konsultant zarządzania, ekspert HR, wykładowca SAN. Członek SKiTZ MATRIK i PROMENTOR. Prowadzi firmę szkoleniową ASPEKTHR.