close
SCRIPTOO
AppINFOR PLINSTALL
tocTable of Contents
clearHide
nr 4»Personel i Zarządzanie

Outplacement w czasach zmian

Na skutek obecnych zmian gospodarczych wiele firm przeprowadza dziś procesy restrukturyzacji struktur sprzedaży. Czy nam się to podoba czy nie, zmieniają się potrzeby biznesu, ale również osób tracących pracę. Dawne przekonania, że na rynku pracy handlowiec poradzi sobie sam, właśnie tracą rację bytu i firmy, które do marca 2020 r. nie rozważały w ogóle wsparcia outplacementowego, będą musiały zmienić swoje podejście w tym obszarze. Dla dobra firmy i zwalnianego pracownika.
Wymuszone przez COVID-19 niezaplanowane działania restrukturyzacyjne sprawiły, że firmy, które dotychczas nie planowały żadnych zwolnień, dziś zastanawiają się, jakie wsparcie powinny zaoferować zwalnianym pracownikom. Mam tu na myśli zwolnienia będące konsekwencją wcielania w życie nowych strategii i modeli biznesowych, np. można zaobserwować obecnie niemałą rewolucję w strukturach sprzedaży...

  • Łukasz Gajek
    AuthorŁukasz Gajek
    Szef zespołu handlowców w LHH Polska, od 10 lat wspiera firmy w tworzeniu i realizacji programów wsparcia dla odchodzących pracowników.