close
SCRIPTOO
AppINFOR PLINSTALL
tocTable of Contents
clearHide
TEMAT NUMERU
nr 4»Personel i Zarządzanie

Odważna czy ryzykantka?

Już w starożytności filozofowie dyskutowali o odwadze. Próbowali ją zdefiniować i nadać jej sens. Dla Arystotelesa odwaga jest najważniejszą cnotą i to od niej zależą wszystkie inne cnoty. Platon z kolei uważał, że odwaga to wiedza, czego się trzeba bać, a czego nie. Czy odwaga jest nam dana raz na zawsze, czy można się jej nauczyć? I jak radzą sobie z nią współczesne liderki biznesu?
Słowo „odwaga” pochodzi od „ważyć”, które ma metaforyczne znaczenie obejmujące ocenianie wagi (czyli znaczenia czegoś) oraz szacowanie. W tym słowie uwidacznia się podstawowa cecha lidera, czyli umiejętność oceniania ryzyka i jego znaczenia. Odwaga w biznesie W zakresie przywództwa biznesowego eksperci wyróżniają cztery rodzaje odwagi. Odwaga próbowania Polega na wykonaniu pierwszego kroku,...