close
SCRIPTOO
AppINFOR PLINSTALL
tocTable of Contents
clearHide
OD REDAKCJI
nr 4»Personel i Zarządzanie

Od redakcji

C zas kryzysu, a takim niewątpliwie jest pandemia, wymaga odważnych decyzji, zwłaszcza w kontekście zarządzania firmą czy kierowania zespołami. Jest to okres weryfikacji kompetencji przywódczych, do których należy odwaga menedżerska. Badania wskazują, że nasi menedżerowie nieźle radzą sobie z podejmowaniem decyzji, jednak odwaga menedżerska, a także budowanie autorytetu na byciu autentycznym...