close
SCRIPTOO
AppINFOR PLINSTALL
tocTable of Contents
clearHide
nr 5»Personel i Zarządzanie

Przedłużone pobyty

Zatrudnianie cudzoziemców dla wielu przedsiębiorców oznacza skomplikowaną oraz długoterminową procedurę. Z tego też powodu pracodawcy często nie decydują się na zatrudnienie zagranicznych pracowników. Z kolei w czasach epidemii koronawirusa zatrudnienie cudzoziemców wiąże się ze sporymi ułatwieniami, specjalnymi regulacjami, które pozwalają na czasowe przedłużenie legalności pobytu czy też zatrudnienie w Polsce. Jakie to rozwiązania?
Proponowane rozwiązania zostały zawarte w ustawie z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374, zwana dalej: ustawą), a także jej nowelizacjach. Ustawa ta wprowadziła szczególne rozwiązania prawne dotyczące cudzoziemców wykonujących...

  • dr Paulina Sołtys
    Authordr Paulina Sołtys
    Of counsel w Kancelarii Aliant® Krzyżowska, specjalistka z zakresu prawa pracy, szkoleniowiec, trener z zakresu prawa pracy, zatrudniania cudzoziemców.