close
SCRIPTOO
AppINFOR PLINSTALL
tocTable of Contents
clearHide
W WOLNYM CZASIE
nr 5»Personel i Zarządzanie

Predyspozycje do pracy zdalnej

Pandemia spowodowała, że wiele firm było zmuszonych zastosować elastyczne formy pracy. Najczęściej jest to praca zdalna i hybrydowa. Na pozór takie formy mają same zalety, jednak wymagają od pracownika wielu zdolności i cech, które w tradycyjnych warunkach mają mniejszą wagę. Nawet przy identycznych obowiązkach charakter pracy znacznie się różni.
Instrukcja Przeczytaj uważnie poniższe stwierdzenia i zaznacz, na ile dobrze opisują one Ciebie, Twoje zachowania oraz preferencje. Pamiętaj, że nie ma złych ani dobrych odpowiedzi, a pytania dotyczą Twoich przekonań i zachowań w odniesieniu do pracy zawodowej. Obliczanie wyniku Dodaj wszystkie uzyskane punkty, zgodnie z poniższym kluczem: Interpretacja wyniku 21–50 pkt Uzyskany wynik...