close
SCRIPTOO
AppINFOR PLINSTALL
tocTable of Contents
clearHide
ZARZĄDZANIE
nr 5»Personel i Zarządzanie

Zarządzanie według zasady Pareto

Zagrożenia wynikające z VUCA* oraz pandemii, a także kompletny brak pomysłów, jak sobie poradzić w sytuacji zagrożenia życia i zdrowia, zmieniło wiele perspektyw. Każdy szukał i szuka nadal pomysłu, jak znaleźć skuteczne rozwiązanie na zaistniałe zagrożenia. Większość założeń ze stycznia 2020 r. legła w gruzach. Ale jest kilka zasad, które w nowej rzeczywistości obroniły swoją słuszność. Jedną z nich jest reguła 80/20, czyli zasada Pareto.
Część z firm wyszła z katastrofalnej sytuacji gospodarczej obronną ręką, inne – nawet osiągnęły sukces. E-commerce, firmy kurierskie, platformy online oferujące usługi rozmów czy płatnych streamingów są niewątpliwymi beneficjentami COVID-19. Duża część ich sukcesów wynikła z czynników, które jeszcze rok wcześniej nie były oczywistym powodem do budowania silnej przewagi rynkowej. Nowe...

  • Małgorzata Bieniaszewska
    AuthorMałgorzata Bieniaszewska
    Od 20 lat prowadzi rodzinną firmę MB Pneumatyka, której jest właścicielką. Zasiada w Radzie ds. Przedsiębiorczości przy Prezydencie RP.