close
SCRIPTOO
AppINFOR PLINSTALL
tocTable of Contents
clearHide
nr 5»Personel i Zarządzanie

Wspólna sprawa

Coraz częściej organizmy pracowników pokolenia X odmawiają pracy ponad siły, ich psychika siada, dogania ich metryka i kryzys wieku średniego. Milenialsi, widząc zmagania starszych kolegów, nie pozwalają sobie na tak obciążającą pracę. Między innymi dlatego coraz popularniejszy w firmach staje się trend wspierania pracowników w działaniach prozdrowotnych. Zdrowie, dobrostan, sprawność, bycie fit – to pojęcia nabierające coraz większego znaczenia we współczesnym życiu. Dodatkowo wydarzenia ostatniego roku wywróciły do góry nogami nasze pojmowanie zdrowia, pracy oraz tego, co normalne.
Prawie sto lat temu przyjęto tezę o człowieku jako jedności bio psychospołecznej. Takie podejście leży u podstaw wyodrębnienia się i ciągłego rozwoju jednej z gałęzi psychologii, jaką jest psychologia zdrowia. W najbardziej podstawowym ujęciu zdrowie to brak choroby. Jednak nie każdy, kto nie cierpi z powodu choroby, uważa się za osobę w pełni zdrową. Bo wspomniane wyżej podejście holistyczne...

  • Monika Wypych-Żółtowska
    AuthorMonika Wypych-Żółtowska
    Doktor nauk ekonomicznych w dyscyplinie zarządzania, psycholog pracy i organizacji, inżynierm