close
SCRIPTOO
AppINFOR PLINSTALL
tocTable of Contents
clearHide
nr 6»Personel i Zarządzanie

Mierniki na start

Od dłuższego czasu nasila się trend rozwoju analityki i controllingu HR. Wiele firm już posiada zawansowane rozwiązania i narzędzia w zakresie tych funkcji. Służą one do oceny sytuacji personalnej oraz planowania, monitorowania i rozliczania działań w obszarze HR. W tych firmach zasadnicze pytanie brzmi dziś: co jeszcze zmierzyć i analizować, aby jak najpełniej kontrolować obszar personalny i kreować odpowiednie w nim trendy? Niektóre firmy są na początku tej drogi, zastanawiają się, jak rozpocząć profesjonalne wdrożenie funkcji analitycznych, od czego zacząć pomiar i jak go zorganizować?
W dzisiejszym świecie jednym z kluczowych czynników sukcesu w organizacjach (zarówno komercyjnych, jak i niekomercyjnych) jest efektywność. Szeroko rozumiana efektywność to zarówno odpowiedni stosunek wydatkowanych środków do uzyskanych efektów, jak też spełnienie innych ważnych parametrów towarzyszących, np. czasu realizacji, poziomu jakości czy poziomu satysfakcji interesariuszy, które...

  • Irmina Gocan
    AuthorIrmina Gocan
    Konsultant i trener, kierownik studiów podyplomowych ,,Controlling personalny” oraz ko-kierownik studiów podyplomowych ,,Menedżer ds. szkoleń i rozwoju” w Akademii Leona Koźmińskiego.