close
SCRIPTOO
AppINFOR PLINSTALL
tocTable of Contents
clearHide
ZARZĄDZANIE
nr 6»Personel i Zarządzanie

Menedżerowie w czasie COVID-19

Czas pandemii zweryfikował wiele założeń w strategiach przyjętych przez firmy przed marcem 2020 r. Kluczem do sukcesu okazało się zachowanie średniego szczebla kadry zarządzającej. To właśnie ci ludzie musieli zmierzyć się z realiami świata zarządzanego strachem i rosnącymi obawami bezpośrednio podległych im pracowników. Zdaniem niektórych osób ponieśli oni kompletną klęskę. Zagubieni, wystraszeni, nieradzący sobie ze strachem swoich współpracowników i własnym. Zdaniem innych, to autorzy wielu sukcesów roku 2020, elastyczni, szybko dostosowujący się do zmieniającej się rzeczywistości świata VUCA. Badania pokazują, z czym musieli się mierzyć.
Czas pandemii zweryfikował wiele założeń w strategiach przyjętych przez firmy przed marcem 2020 r. Kluczem do sukcesu okazało się zachowanie średniego szczebla kadry zarządzającej. To właśnie ci ludzie musieli zmierzyć się z realiami świata zarządzanego strachem i rosnącymi obawami bezpośrednio podległych im pracowników. Zdaniem niektórych osób ponieśli oni kompletną klęskę. Zagubieni,...

  • Małgorzata Bieniaszewska
    AuthorMałgorzata Bieniaszewska
    Od 20 lat prowadzi rodzinną firmę MB Pneumatyka, której jest właścicielką. Zasiada w Radzie ds. Przedsiębiorczości przy Prezydencie RP.