close
SCRIPTOO
AppINFOR PLINSTALL
tocTable of Contents
clearHide
TEMAT NUMERU
nr 6»Personel i Zarządzanie

Rok liderów zmian

Pandemia COVID-19 zmieniła sposób funkcjonowania przedsiębiorstw. W niektórych przypadkach tak znacząco, że już nie pamiętamy rzeczywistości sprzed pandemii. Jak działy HR w Polsce dają sobie radę z wyzwaniami nowej rzeczywistości? Co jeszcze poza dylematami związanymi z pracą zdalną stanowi przedmiot ich troski? Jakie kroki podejmują, aby zabezpieczyć swoje organizacje na przyszłość? A wreszcie, jak zmienia się rola działów i pracowników HR w nowej-starej rzeczywistości? Na te pytania odpowiada badanie przeprowadzone przez Lee Hecht Harrison wśród HR-owców i członków zarządów firm.
Wpływ pandemii COVID-19 prawdopodobnie będzie znacznie większy niż kryzys finansowy z 2008 r. i spowoduje jeszcze istotniejsze zmiany. W takich właśnie sytuacjach i warunkach rola dyrektora finansowego nabrała nowego znaczenia. Jeśli rok 2008 był rokiem dyrektorów finansowych, to czy rok 2021 ma szansę stać się rokiem liderów HR? Co żegnamy, co witamy? Dla wielu osób pracujących w działach HR...