close
SCRIPTOO
AppINFOR PLINSTALL
tocTable of Contents
clearHide
nr 6»Personel i Zarządzanie

Jak dobrze zorganizować pracę własną i pracowników w nowej rzeczywistości?

Organizacja czasu pracy wymaga od menedżera koncentracji na kilku obszarach: kompetencjach, zaufaniu, kreatywności i nowych, niewykorzystywanych dotychczas narzędziach. Zarządzać w stanie pandemii to dbać, by w jak najkrótszym czasie następował przepływ informacji i zadań. Skuteczne są regularnie organizowane wideokonferencje całych zespołów, pozwalające na odejście od starych form telefonicznych...