close
SCRIPTOO
AppINFOR PLINSTALL
tocTable of Contents
clearHide
OD REDAKCJI
nr 6»Personel i Zarządzanie

Od redakcji

D ynamiczne zmiany środowiska pracy, jakich doświadczamy w czasie pandemii koronawirusa, mogą wpływać na transformację kultury organizacyjnej firmy. Zwłaszcza jeśli ta kultura jest osłabiona. Organizacje, które szybko dostosowały się do pandemicznej rzeczywistości, a więc zadbały o bezpieczeństwo w obszarze prowadzonego biznesu i pracowników, mogą być pewne, że dzięki tym zmianom ich kultura...