close
SCRIPTOO
AppINFOR PLINSTALL
tocTable of Contents
clearHide
nr 7»Personel i Zarządzanie

Dane wrażliwe

Po doświadczeniach z czasu pandemii organizowanie spotkań lub szkoleń online wydaje się całkowicie naturalne. Zapewne taka forma kontaktu będzie równie intensywnie wykorzystywana w okresie postpandemicznym m.in. z uwagi na niższe koszty dla organizatora, ale i większą, bo możliwą z każdego zakątka świata, dostępność do danego wydarzenia. Dotychczasowa praktyka organizacji wideokonferencji potwierdza jednak, że szczególnie w kontekście przetwarzania danych przygotowanie tego typu wydarzeń wymaga bacznej uwagi organizatora.
Organizacja wideokonferencji niewątpliwie wiąże się z przetwarzaniem danych i to danych różnego rodzaju. Przede wszystkim są to dane identyfikujące uczestników, takie jak: imię, nazwisko, e-mail, nazwa firmy, numer telefonu, login, hasło, ale również dane techniczne: numer IP, dane identyfikujące urządzenie wykorzystywane do uczestniczenia i prowadzenia wideokonferencji, lokalizacja. Wreszcie w...

  • Maciej Bednarek
    AuthorMaciej Bednarek
    Radca prawny w Kancelarii Adwokackiej Pałucki & Szkutnik w Krakowie, inspektor ochrony danych osobowych. Specjalista z zakresu prawa ochrony danych osobowych, prawa budowlanego, prawa pracy oraz regulacji branży e-commerce.