close
SCRIPTOO
AppINFOR PLINSTALL
tocTable of Contents
clearHide
nr 7»Personel i Zarządzanie

Wymęczony czy wypalony

Problem wypalenia zawodowego nabrał w dzisiejszych czasach szczególnego znaczenia ze względu na panującą pandemię i przejście dużej liczby pracowników w tryb pracy zdalnej. Rola osób zajmujących się funkcją personalną w organizacji była bardzo istotna w zarządzaniu zmianą organizacyjną i sytuacją kryzysową. Skutkowało to mnogością zadań do wykonania w krótkim czasie, przeciążeniem pracą i dużym natężeniem stresu. W związku z tym i one same mogły podlegać procesowi wypalenia zawodowego, jak i obserwować jego przebieg wśród współpracowników. Dlatego tak istotne jest przedstawienie tej kwestii i sposobów radzenia sobie z zaistniałym problemem, mając na uwadze dobrostan pracowników organizacji.
Pojęcie „wypalenie zawodowe” w rozumieniu potocznym wydaje się nadużywane, zbyt często wykorzystywane do opisywania stanów zmęczenia, braku zaangażowania i motywacji do pracy. By dobrze zrozumieć, co się za tym sformułowaniem kryje, trzeba, choć w skrótowej formie, odwołać się do jego korzeni. Kluczową postacią w badaniach nad wypaleniem zawodowym była Christine Maslach (amerykańska psycholog...

  • dr Piotr Pilch
    Authordr Piotr Pilch
    Kierownik studiów „Zarządzanie zasobami ludzkimi dla menedżerów personalnych” w Akademii Leona Koźmińskiego