close
SCRIPTOO
AppINFOR PLINSTALL
tocTable of Contents
clearHide
ZARZĄDZANIE
nr 7»Personel i Zarządzanie

Kobiety w czasie pandemii

Pandemia była i jest równie trudna dla mężczyzn, jak i dla kobiet. Mimo że na kobiety spadło zdecydowanie więcej obowiązków w czasie powtarzających się lockdownów, to wydaje się, że kolejny raz udowodniły one, że potrafią sobie lepiej radzić z trudnymi sytuacjami. Wykazują także większą gotowość do wdrożenia niezbędnych zmian w swoim życiu wymuszanych czynnikami zewnętrznymi. Jednak płacą za to wysoką cenę – pogorszeniem się stanu psychicznego, utratą poczucia bezpieczeństwa czy opóźnioną lub wręcz przerwaną karierą zawodową.
Wyniki badań obrazujących stan emocji w czasie pandemii nie będą dla nikogo zaskoczeniem. Według raportu McKinseya „damskie” zawody są narażone na kryzys o 1,8 razy bardziej niż te uważane za „męskie”. Powodem jest m.in. to, że kobiety pracują częściej w zawodach i branżach, które odczuły ograniczenia wywołane lockdownem. To kobiety są podstawą zatrudnienia w handlu, gastronomii, hotelarstwie czy...

  • Małgorzata Bieniaszewska
    AuthorMałgorzata Bieniaszewska
    Od 20 lat prowadzi rodzinną firmę MB Pneumatyka, której jest właścicielką. Zasiada w Radzie ds. Przedsiębiorczości przy Prezydencie RP.