close
SCRIPTOO
AppINFOR PLINSTALL
tocTable of Contents
clearHide
nr 7»Personel i Zarządzanie

Nie mówię o ludziach, że to „zasoby”

Rozmowa z Arturem Nowakiem-Gocławskim, prezesem zarządu Grupy ANG SA
Jakie są z Pana punktu widzenia jako prezesa firmy najważniejsze założenia strategii zarządzania ludźmi? Naszą strategią zarządzania ludźmi jest właśnie brak takiej strategii. Po pierwsze dlatego, że jesteśmy dość specyficzną firmą. Powstając 11 lat temu, w 2010 r., postanowiliśmy, że chcemy być w kontrze do tego, co jest widoczne na naszym finansowym rynku i założyliśmy spółdzielnię pracy....