close
SCRIPTOO
AppINFOR PLINSTALL
tocTable of Contents
clearHide
nr 7»Personel i Zarządzanie

Ostrożne powroty

Polscy pracodawcy zdradzili swoje plany rekrutacyjne na czas od lipca do września. W trzecim kwartale 2021 r. 11 proc. firm chce zwiększać liczbę pracowników, podczas gdy 2 proc. przewiduje redukcje etatów – potwierdza najnowszy raport ManpowerGroup „Barometr ManpowerGroup Perspektyw Zatrudnienia”. Najwięcej nowych rąk do pracy będzie potrzebnych w budownictwie, produkcji przemysłowej oraz w restauracjach i hotelach. Niewielkich redukcji można się spodziewać w finansach i usługach dla biznesu. W wakacje najwięcej ofert pracy będzie w regionie południowo--zachodnim i północno-zachodnim kraju. Warunków najmniej sprzyjających znalezieniu nowej pracy można oczekiwać w południowym regionie Polski.
Z najnowszego raportu ManpowerGroup wynika, że w nadchodzącym kwartale 11 proc. firm będzie poszukiwać nowych pracowników, 2 proc. będzie redukować swoje zespoły, 84 proc. nie przewiduje zmian personalnych, a 3 proc. nie zna planów rekrutacyjnych na najbliższe miesiące. Prognoza netto zatrudnienia (różnica między odsetkiem firm planujących wzrost a odsetkiem planującym spadek liczby etatów) po...