close
SCRIPTOO
AppINFOR PLINSTALL
tocTable of Contents
clearHide
Nr 9»Prawo pracy i wynagrodzenia w praktyce kadrowej nr 12

Prawo pracy i wynagrodzenia w praktyce kadrowej nr 13

I. SZKOLENIA I ROZWÓJ Podnoszenie kwalifikacji przez pracowników – obowiązki i uprawnienia pracodawcy Pracownik może podnosić kwalifikacje zawodowe z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą. Jeżeli pracodawca skieruje pracownika na naukę lub wyrazi zgodę na dokształcanie podjęte z inicjatywy zatrudnionego, powinien zapewnić mu możliwość skorzystania z urlopu szkoleniowego i zwolnić z całości lub...