close
SCRIPTOO
AppINFOR PLINSTALL
tocTable of Contents
clearHide
Nr 9»Personel i Zarządzanie

Zmiany zamiast zwolnień

Stabilność zatrudnienia podczas epidemii COVID-19 została mocno zachwiana. Pracodawcy stanęli w obliczu ograniczeń w prowadzeniu swojej bieżącej działalności, a niektórzy wobec całkowitego zamknięcia firmy czy przestoju. Pracownicy z kolei zostali narażeni na ryzyko utraty zatrudnienia, zmniejszenia wynagrodzeń bądź wymiaru etatu. W wielu przypadkach zmniejszenie zatrudnienia było jedynym rozwiązaniem, aby utrzymać dalsze funkcjonowanie działalności przedsiębiorstwa.
Mimo trudnej sytuacji finansowej, spadku obrotów czy braku bieżących dochodów pracodawcy mogą stosować inne rozwiązania poza wypowiedzeniami definitywnymi, które umożliwią obniżenie kosztów związanych z zatrudnieniem pracowników przy jednoczesnym zachowaniu stanu aktualnego zatrudnienia. Poza rozwiązaniami proponowanymi w tzw. tarczach antykryzysowych Kodeks pracy zawiera pewne mechanizmy...

  • dr Paulina Sołtys
    Authordr Paulina Sołtys
    Of counsel w Kancelarii Aliant® Krzyżowska, specjalistka z zakresu prawa pracy, szkoleniowiec, trener z zakresu prawa pracy, zatrudniania cudzoziemców.