close
SCRIPTOO
AppINFOR PLINSTALL
tocTable of Contents
clearHide
Nr 9»Personel i Zarządzanie

Czy w najbliższym czasie firmy powinny się przygotować na exodus pracowników?

Obserwując obecną sytuację związaną z rotacją pracowników, zarówno w naszej firmie, jak i w branży FMCG, da się zauważyć, że jej poziom jest obecnie dosyć niski. Nie oznacza to jednak spadku liczby prowadzonych rekrutacji w ogóle. Widać to wyraźnie w serwisach rekrutacyjnych, gdzie od marca tego roku ruch związany z poszukiwaniem pracowników znacznie wzrasta. Nie jest to efekt odchodzenia...