close
SCRIPTOO
AppINFOR PLINSTALL
tocTable of Contents
clearHide
STUDIUM PRZYPADKU
Nr 9»Personel i Zarządzanie

Menedżer nowych możliwości

1000 menedżerów z 13 krajów Europy od września do grudnia 2020 r. rozwiązywało zadania w ramach grywalizacji będącej częścią kompleksowego projektu rozwojowego Manager of Choice realizowanego w Grupie Raben. Po raz pierwszy w swojej historii firma przeprowadziła projekt szkoleniowy we wszystkich spółkach. Miał on za zadanie budować i rozwijać silne zespoły oraz zacieśniać więzi na linii menedżer–pracownicy. Realizacja programu przypadła na czas pandemii, ale nie spowolniło to projektu. Co dokładnie działo się w firmie podczas minionych miesięcy?
P rzed rokiem 2020 większość projektów szkoleniowych w Grupie Raben funkcjonowała niezależnie – każda spółka zarządzała rozwojem menedżerów w indywidualny sposób. Przepływ najlepszych praktyk między spółkami był utrudniony, często nie korzystano z doświadczeń innych krajów, brakowało także wspólnego podejścia do rozwoju kadry zarządzającej. Przyczyny takiej sytuacji były różne, dotyczyły zwykle...