close
SCRIPTOO
AppINFOR PLINSTALL
tocTable of Contents
clearHide
Nr 9»Personel i Zarządzanie

Ciemne strony pracy zespołowej

W organizacjach przyjęło się myśleć, że – parafrazując bardzo znaną i lubianą piosenkę – „Zespół jest dobry na wszystko”. Ma to oczywiście uzasadnienie w czasach, kiedy ilość wiedzy i informacji rośnie już nie wykładniczo a lawinowo. Jednostki, nawet wybitne, nie są w stanie, działając w pojedynkę, osiągnąć sukcesu. Widać to w sporcie, kiedy złoty medalista dziękuje swoim lekarzom, rehabilitantom, psychologom, nie wspominając już o trenerze czy nawet trenerach. Jednak zespoły, podobnie jak księżyc, mają również swoje ciemne strony. Warto o nich wiedzieć i pamiętać, zanim zorientujemy się, że nasz zespół nie tylko nie pracuje tak, jak wcześniej założyliśmy, ale działa wręcz przeciwnie.
Klasyczną i jedną z najczęściej przywoływanych w kontekście dowodu na wyższość pracy zespołowej nad pracą jednostek jest burza mózgów. Ta powszechnie znana metoda rozwiązywania problemów i poszukiwania kreatywnych rozwiązań została stworzona w połowie XX w. przez Alexa Osborna. Opierając się na czteroetapowej koncepcji procesu twórczego (preparacja, inkubacja, iluminacja i weryfikacja),...

  • Monika Wypych-Żółtowska
    AuthorMonika Wypych-Żółtowska
    Doktor nauk ekonomicznych w dyscyplinie zarządzania, psycholog pracy i organizacji, inżynier